SİTEMİZİN BOYA VE İZOLASYON İŞİ METRO İNŞAATININ BİTİMİNDEN SONRASINA KALDI - 21.07.2017

BEŞ AYDIR BEKLENEN SORUNUN CEVABI NİHÂYET ORTAYA ÇIKTI...

"Yapılacak iş ne kadar kaliteli olursa olsun Metro inşaatı sebebi ile küçük titreşimler yaşayan site bloklarımızda yeniden bozulmalar çatlamalar oluşabileceği genel kanaati sebebi ile şimdilik (mümkün olursa) sadece çarşı blok'unun boya ve izolasyon işinin yapılması, geri kalan 23 blok'un ise Metro inşaatının bitiminden sonrasına bırakılmasına karar verildi."

Site Yöneticiler Kurulumuz binaların tâmir, izolasyon ve boya işleri konusunda nihâî karar almak için 19.07.2017 tarihinde toplandı. Yapılan toplantı 21:15 te başlayıp, 24:00'te bitti. Toplantıya 24 blok (çarşı bloğu dâhil) yöneticisinden 18 kişi asil 3 kişi vekalet ile 21 kişi katılım sağladı.

İhlâs Yuva Sitesi 2017-2019 dönemi yönetim kurulu olarak en çok muhatap olduğumuz konu, binâların boya işinin, hattâ "mantolama" işinin ne zaman yapılıp yapılamayacağı idi.

İcrâ heyeti olarak biz de; vazîfeye gelir gelmez bu konuda derhal bir araştırma komisyonu ihdâs ettik. Israrlı talebi sebebi ile komisyon başkanı seçtiğimiz; D4 blok yöneticisi Nevaf Güler bizzat onlarca firma ile görüşmeler yaptı.

Hattâ içlerinden bâzı firmalar, site bünyesinde sizlerin de müşâhede ettiğiniz gibi, bazı blokların çeşitli yerlerine uygulama örneklerini yaptılar.

TÂMİR İZOLASYON VE BOYA ÇEŞİTLERİ TÜM ALTERNATİFLERİ İLE GÖRÜLDÜ İNCELENDİ

Böylece nasıl bir işçilik ve malzeme tatbîk edileceği de tüm alternatifleri ile görülmüş oldu.

Geçen ay sonu itibârı ile artık firma görüşmelerine nihâyet verildi ve İhlâs Yapı A.Ş.'nin sitemize bilâ ücret jest olarak yaptığı idari ve hukuki şartnâme çerçevesinde müracaat eden firmalardan teklifler alındı.

İdari ve hukuki şartnameyi 200TL. karşılığında temin eden altı (6) firmaya karşılık ücret ödemeden ayrıca iki (2) firma katıldı. Toplam sekiz (8) firmanın katıldığı ihalede kapalı zarf usûlü alınan teklifler, komisyon ve icrâ heyeti tarafından tek tek açıldı.

Genel olarak teklifler yetersiz bulundu. Bunun üzerine komisyon başkanı Nevaf Güler, teknik şartnameye ilâveler geliştirdi ve bunu site yöneticiler kuruluna 24 madde hâlinde sundu. Genel kurul araştırma komisyonuna yaptığı çalışmalar hususunda teşekkür ederek çalışmalarına son verdi ve aşağıdaki kararlar alındı.

TOPLANTI KARARLARI

19.07.2017 Saat 21:15'te toplanan Site Yöneticiler Kurulu toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1-Dış cephe tâmir, izolasyon ve boya araştırma komisyonu başkanı D4 blok yöneticisi Nevaf Güler, genel kurula 5 aydır yapılan araştırmalar ve oluşan fikirleri hakkında bilgilendirici mâhiyette rapor sunmuş ve bu rapor neticesinde komisyonun vazîfesi sona ermiştir.

2-Her bir blok yöneticisi kendi blok'unda dış cephe tâmir, izolasyon ve boya yapılması hususunda, kat mâlikleri ile bizzat görüşerek tasdik alacaklardır. Blok'tan alınan tasdik oranı, Kat Mülkiyeti Kânunu'nun ihtivâ ettiği oran'a uygun olacaktır.

3-İhlâs Yuva Yönetimi tarafından hazırlanan idâri, hukuki dış cephe sözleşmesi (iş bu sözleşme Mayıs ayından beri web sitemizde mevcut olup pdf. uzantılı dosya halinde aşağıdaki linklerden indirilip incelenebilir.) 

DIŞ CEPHE SÖZLEŞMESİ     

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ      

İŞ GÜVENLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ

bizzat iki yüz lira (200TL.) ücret vererek yukarıdaki şartnameleri alıp, bu minvalde teklif veren, araştırma komisyonunu ve yönetimi ikna eden altı (6) firmaya ki;

1-F5 İNŞAAT PROJE

2-İSTANBUL HALİÇ İNŞAAT

3-HAN YAPI İNŞAAT

4-EMK 23 YAPI

5-GN YAPI

6-ÖZTUNCAY YAPI

yukarıda kısa isimleri yazılmış olan firmalardan, Nevaf Güler beyin hazırladığı teknik şartnamenin icra Heyet-i tarafından da zenginleştirilerek hazırlanacak teknik şartnameye uygun teklif alınmasına karar verilmiştir.

4-Mezkur firmalar tekliflerini kapalı ve mühürlü zarflarda vereceklerdir. Daha sonra Genel Kurul huzurunda açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.

5-Çarşı blok; dış cephe tamirat, izolasyon ve boyası için, çarşı esnafından onay alınıp, ardından yukarda zikredilen altı(6) firmadan herhangi birinden kapalı ve mühürlü zarf ile teklif alıp sonrasında Genel Kurul huzurunda açık eksiltme usulü ile teklif alınacak, özel teknik şartnâmesi oluşturulup, diğer bloklardan bağımsız olarak yaptırılacaktır.

6-Çarşı blok hâriç, diğer 23 blok'un boya ve izolasyon işleri, sitemizin altından geçen ve hâli hazırda sitemizin altında çalışmaları devam etmekte olan Metro hattı inşaatının bitiminden sonra yapılmasına karar verilmiştir.

İMZÂ SÂHİBİ BLOK YÖNETİCİLER LİSTESİ

1-B1 BLOK - SELAHATTİN ORAL

2-B2 BLOK - İBRAHİM GÜNDÜZ

3-B3 BLOK - ALİ ÖREN

4-B4 BLOK - AYHAN EKEMEN

5-B5 BLOK - MEHMET MESUT YALIM

6-B6 BLOK - ABDÜLKADİR KÖPÜKLÜ

7-C1 BLOK - HASAN DİNÇ

8-C4 BLOK - ÜMİT ULUSLU

9-C5 BLOK - İSMAİL SALİH SERT

10-C6 BLOK - GÖKHAN ALTIN

11-C7 BLOK - OSMAN KARABIYIK

12-C8 BLOK - ABDÜLHAMİT SAĞIROĞLU

13-C9 BLOK - ALİ TAHA APAK

14-D2 BLOK - ALİ ŞEFİK KASRANOĞLU

15-D3 BLOK - RIFAT KÜLTE

16-D5 BLOK - HALİT AGUN

17-E1 BLOK - FERHAT AYLIKÇI

18-E2 BLOK - BAHRİ ORAL

19-E3 BLOK - İBRAHİM PAZAN

20-ÇARŞI BLOK - A.MAHMUT EKİNCİ

 

DOSYA EKLERİ

KOMİSYON TUTANAĞI

Yorumlar (1)

NAZİF TUNCER B4 /23 - 21 Temmuz 2017 21:42

DEĞERLİ SİTE YÖNETİMİ, 1. BOYA İŞİNE ALTERNATİF OLARAK BİNALARIMIZIN DEĞERİNİ ARTIRACAK DEKORATİF DIŞ CEPHE KAPLAMASI (MERMER, DOĞAL TAŞ, ALÜMİNYUM, VB) YAPILMASI DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? 2. BOYA İŞİ ÖNCESİ KLİMA DIŞ ÜNİTELERİ VE UYDU ÇANAK ANTENLERİ BİNANIN UYGUN YERİNE TAŞINABİLİR Mİ? 3. ÇARŞI BLOĞU DIŞ CEPHESİ KAPLAMA (CAM, ALÜMİNYUM,VB) OLABİLİR Mİ? GAYRETLİ ÇALIŞMALARINIZIN DEVAMINI VE BAŞARILI NETİCELERİNİ DİLERİM.