BÜYÜK HACİMLİ, UZUN VE YÜKSEK TAVANLI ARAÇLARIN SİTEYE PARK ETMESİ YASAKLANDI - 05.06.2017

 

Uzun zamandan beri site sakinlerimiz tarafından,

a-Hususi araç park yerlerinin düzgün kullanılmadığı,

b-Site dışından gelen araçlar tarafından da kullanıldığı,

c-Bazı site sakinlerinin site içerisinde birden fazla aracını bulundurduğu,

d-Bazı araç sahiplerinin ise araçlarını adlî ya da mâlî sebeplerden dolayı (5-6 ay gibi) uzun süreli park ettiği (site ortamını yeddi emin otoparkı gibi kullandığı)

e-Bazı araçların ise uzun ve yüksek tavanlı ve hacimli olması hasebi ile hem yeşil alana zarar verdiği ve hem de park ettiği yerdeki dâirelerin görüş sahasını daralttığı,

şeklindeki şikâyetler, gerek yazılı ve gerekse de sözlü olarak  yönetimimize sık sık bildirilmektedir.

Tüm bu şikâyetler, tarafımızdan değerlendirerek malumunuz üzere site sakinlerimiz arasında bir anket yapılmıştır. “Site içinde (midibüs-kamyon-kamyonet vb. gibi) büyük hacimli, uzun ve yüksek tavanlı ticâri otomobillerin park etmesini uygun buluyor musunuz” sorusu ile yapılan anketimiz;

HAYIR: %90, EVET: %10 oranlarında neticelenmiştir. (anket evrakları, dosya hâlinde yönetim merkezimizde mevcuttur.)

Buna göre aşağıdaki kararın alınmasına lüzum görülmüştür.

Site sâkinine ait olsa dahi, 05.06.2017 tarihinden îtibâren büyük hacimli, uzun ve yüksek tavanlı ticâri araçların site içinde park ettirilmemesine karar verilmiştir.

Alınan karar; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan Site Yönetim Planı çerçevesinde alınmış olup, kanunen bağlayıcı niteliktedir.

 

Yukarıda evsafı bildirilen araçlar tespit edilip listesi güvenlik personelimize verilmiştir. Site sakinlerimizin bu konuda zorluk çıkarmamalarını saygıyla arz ederiz.

 

Yönetim

 

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)