"WHATSAPP" TOPLU MESAJ UYGULAMASI HAKKINDA MECBÛRİ AÇIKLAMA! - 25.06.2017

"WHATSAPP" TOPLU MESAJ UYGULAMASI HAKKINDA MECBÛRİ AÇIKLAMA!

 

Pek kıymetli site sakinlerimiz. Bildiğiniz üzere yeni dönemde WhatsApp toplu mesaj uygulaması başlattık. Bu zeminde sitede 1105 kişiye ulaşmaktayız. Böylesine içtimai ve sosyal bir uygulamaya çok az da olsa çeşitli kesimlerden itirazlar geldi. çoğu site sakinimizden bu WhatsApp toplu mesaj uygulamamız konusunda takdir ve teşekkür alırken, yok denilecek bir sayıdaki sakinlerimizden de tenkitler ve itirazlar geldi.

Adaletli ve hakkaniyetli olmamızın gereği bu tenkitçi kesimdeki sakinlerimizin de sözlerini dikkate alarak böyle bir izahat yapmak ihtiyacını hissettik.

"İNSANLAR KONUŞA KONUŞA, HAYVANLAR KOKLAŞA KOKLAŞA"

Yönetime gelir gelmez ekip olarak şunu anladık ki; yönetim ile site sakinleri arasında kuvvetli bir iletişim mekanizması gerekmektedir. Zira her geçen gün değişik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmakta ve derdimizi yetkili veya ilgili kimseler ile anında paylaşmak mecburiyeti hasıl olmaktadır. Toplum hayatı kurallar, kaideler çerçevesinde düzen ve intizam bulur. Ve bu kurallara uyulduğu nispette toplum huzuru sağlanır. Bu bakımdan sitemizin de huzurlu bir hayat merkezi olabilmesi için herkesin uyması gerektiği kurallar ve kaideler vardır.

"MEDENİ OLMAK, BULUNDUĞU TOPLUMUN KURALLARINA  UYMAYI GEREKTİRİR."

 Kurulan WhatsApp hattımız ile zaman zaman yeni veya eski bir kuralı ya da bilgiyi paylaşmak ihtiyacı hasıl olmaktadır. Böyle olunca bir çok sıkıntı daha süratli halledilebilmektedir. Yayınladığımız bir kuralı zaten tatbik eden bir site sakinimiz belki cihazın mesaj sesinden rahatsız olabilir, fakat bir sonraki mesaj duyurusu ise kendilerini alakadar eden mühim bir mesaj olabilir?

"ÇOK MÜHİM DUYURU!"

Bir misal vermek gerekirse; sitemizde maalesef sık sık rögar tıkanması yaşamaktayız. Tıkanan rögar sebebi ile blok sıfır katlarında oturan komşularımızın evini pis su basmaktadır. Bu duruma sebep olan şey üst katlardan pis su giderlerine; tuvalet ya da klozetlerine suda erimeyen başta kağıt mendiller, çocuk kağıt bezleri hatta yer silme bezlerinin atılmalarıdır. Bunu daha çok bu şuurda olmayan çocuklarımız yapmaktadır.

Herhangi bir vesile olmadıkça ebeveynler de bunun farkına varmamaktadırlar. İşte bu sebeple yönetim olarak, belli fasılalar ile bilgilendirici ve ikaz edici toplu mesaj yollamaktayız. Bu toplu mesaj bir aile ferdinin mesuliyetine girmeyebilir fakat aynı ailede bir başka ferdi ilgilendirebilir. Bu mesajları gönderdikçe toplum daha da şuurlanmakta ve bilgilenmekte, hassasiyet göstermektedir.

 "WHATSAPP MESAJLARINIZI HERKES GÖRMEZ!"

Evvela (bilmeyenler için) şunu söylemek lazım; bu hatta paylaşılan her türlü duyuru, haber, resim veya diyaloglar üçüncü şahıslar tarafından görünmemektedir. Yani bu hat piyasada kesif kullanılmakta olan WhatsApp ortak bir paylaşım gurubu gibi değildir.  Bu bakımdan hassas site sakinlerimiz müsterih olsunlar. Yönetime yazdıkları her türlü yazı ya da resim paylaşımları, sadece yönetim tarafından görülebilmektedir. Bu güne kadar daha çok blok kapılarına asılan A4 ebadındaki baskılı kağıtlar vasıtası ile yapılan duyurular ve haberler artık yavaş yavaş yerini WhatsApp hattına bırakmaktadır. Düşünsenize, o kağıtlar bir masraf, kağıtlara baskı yapmak bir masraf, onları kapı kapı asmak zaman israfı, kapılarda meydana getirdiği görüntü kirliliği ve bir de ayrıca toplama zamanı israfı? WhatsApp hizmeti bunların tümünü ortadan kaldırıyor.

Sitemizin WhatsApp hattı, site içinde ikamet eden genç, yaşlı, bayan, erkek her şahıs için önem arz etmektedir. Çünkü bazen hepimizi, bazen bir kesimi (mesela; bayanları veya sadece bir blok sakinlerini?) ilgilendiren haber ya da duyuru mesajı göndermek icab etmektedir. Bu haber ya da duyuru muhtevasının neler olabileceği hususunda aşağıda bir kaç madde yazacağız.

Bu bakımdan mümkün olduğu kadar bu hattı telefon cihazınıza kaydetmenizi ve ailenizde ya da komşularınızda hali hazırda kaydetmeyen varsa bu hattımıza mesaj atarak kaydolmalarını tavsiye etmenizi istirham ederiz.

WHATSAPP MESAJLARININ ÇEŞİTLERİ NELER?

WhatsApp hattımızdan yapılan faaliyetlerin bir kaçını aşağıda yazdık.

  • Tüm siteyi ya da herhangi bir blok'u ilgilendiren duyuru ya da haberler.
  • Site sakinlerimizden birinin cenaze duyurusu.
  • Mevsimlere ve şartlara göre yapılan ikaz duyuruları.
  • Aidat veya kira ödeme hatırlatmaları.
  • Site sakinlerimizden gelen yazılı veya görüntülü şikayetler.
  • Site genelinde yapılacak bir kültür faaliyetinin duyurulması.

 

 

Yorumlar (0)