PLAKA TANIMA SİSTEMİ - 05.07.2017

MECBÛRΠ İZÂHÂT

Mâlumunuz üzere sitemizde araç giriş-çıkışlarında, plaka okuma sistemi (OGS) kullanılmaya başlandı. Bu sistem güvenlik tâkîbi için daha elverişli olması sebebi ile müesseselerde ya da husûsi merkezlerde, sizlerin de müşâhede ettiği gibi gittikçe yaygınlaşmaktadır.

25 yıllık bir toplu yerleşim merkezi olarak sitemizin gittikçe büyüyen otopark sıkıntısına, bir de site dışında oturduğu halde aracını getirip park edenler olunca, iş içinden çıkılamaz hal alıyor.

Site sâkinlerimizin kâhir ekseriyetinin teveccühlerini kazandığımızı gördükçe, azmimiz ve şevkimiz artıyor. Lâkin sistemi getirdik getirmesine de; sayısı azımsanmayacak derecede komşularımızdan, arkadaşlarımızdan "husûsi muamele" mürâcaatları ile karşı karşıya kaldık ve halen de almaktayız.

Misâlen şöyle ki;

  • "Ben başka bir yerde ikâmet ediyorum ama sitede benim de kirâda (veya dâmadımın, oğlumun vs.) oturduğu dâirem var, benim de aracımı OGS ye kaydedin"

 

  • "Aracım yok ama bana sık sık ziyâretime gelen oğlumun, (kızımın, damâdımın, vs.) aracını OGS ye kayıt edin"

 

  • "Bana gelen falanca misâfiri OGS ye kayıt edin, güveliğe takılmadan doğrudan içeri girsin"

gibi(daha misâlleri çoğaltmak mümkün) ısrarlı taleplerde bulunan insanlar var(!)  İzah ediyoruz; "efendim bir kurul kararı var, hiç ayrım yapmadan herkese tatbik ediyoruz. Hem sonra sitemizin park yeri her daireye bir adet bile düşmüyor(!)" diye cevap verildiğinde; sitemkâr tavırla karşılık veren, hatta îmâlı hakâretler eden site sâkinlerimiz var.

KARARLIYIZ

2017-2019 dönem yönetimi olarak, belki de alkışlanacak ve numûne gösterilecek icraatlarımızdan en iyisi; otoparkların ıslâhı, nizâmi kullanılması, yabancı araçlar tarafından suiistimâl edilmemesi ve site güvenliği hususundaki icraatlarımız olacak, kanaatindeyiz.

Bu bakımdan, aldığımız kararları tâvizsiz, adam kayırmadan, eşit ve adâletli yapmaya, âzamî gayret gösteriyoruz. (Öyle ki; başka bir sitede oturan evladımın aracını dâhi misâfir girişine tâbi tutuyorum.)

LÜTFEN BİZE YARDIMCI OLUNUZ!

-Sizlerden istirhâmımız;  toplum menfaati için alınmış bu gibi kararların, tatbîk edilmesi hususunda, komşularınızı ve yakınlarınızı bilgilendirerek, iknâ ederek bu kültürün mahallemize, sitemize yerleşmesine yardımcı olunuz. Bu aynı zamanda beşerî medeniyetin bir gereğidir.

-Ayrıca, bu sisteme aracını hâlâ kayıt yaptırmayıp, misâfir girişlerindeki uygulamaya da îtirâz eden komşularımız var maalesef(!) Halbuki bu sistem kendi araçlarının ve park yerlerinin de menfaatine(?)

Bir araba yıkama ücreti (30TL) karşılığında yapacağı fedakarlıktan imtinâ ediyorsa, o halde her geçişte güvenlik personelinin aracı durdurup güvenlik sorgulaması yapmasına da îtirâz etmeyecek(!)

Bu komşularımıza da buradan; sisteme uyarak hem kendilerine ve hem de site halkına saygı göstermelerini bekliyoruz.

saygılarımızla

 

İhlâs Yuva Yönetimi

 

 

Yorumlar (0)