DİLEKÇE NEDİR - NASIL YAZILIR - ÖNEMİ NEDİR? - 07.03.2018

DİLEKÇE NEDİR?

Çeşitli dilek, ihbar ve şikâyetlerin bildirilmesi ya da herhangi bir konuda bilgi talep edilmesi için resmî makamlara sunulan imzalı ve adresli mektuplara dilekçe denir.

Dilekçe, bir çeşit resmî mektup olarak da değerlendirilebilir.

Vatandaşların anayasa ve kanunlarla teminat altına alınmış haklarından biri olan dilekçe vermek; duyarlı, sorumlu, uygar bir fert olmanın da önemli bir şartıdır.

Resmi dairelerde bir müşkülün hallolması için yazılabildiği gibi, özel sektörde ya da kurumlarda da aynı niyet ile yazılabilir.

Dilekçeler mahkemelerde delil niteliği de taşır.

Dilekçe, sahibi tarafından imzalanır ve muhatabına sahibi tarafından ya da noter'den tespit edilmiş vekili tarafından verilir.

Toplu dilekçe bir topluluğun her bir ferdi tarafından tek tek verilir. Yada o topluluğun hepsinin resmi vekil kıldığı şahıs tarafından verilir. Bir dilekçenin altını çok kimsenin imzalayıp vermeleri kanuni değildir. (Çünkü; altındaki her bir imza ispata muhtaçtır.)

Şartlarına haiz olmayan dilekçeler kişi ya da kurumlar tarafından ciddiye alınmayabilirler. Hukuken bir suç teşkil etmez.

 

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

 

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok lüzumlu ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
 3. Müşgül hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, tarafsız olunmalıdır.
 6. Müşkül, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Lüzumsuz ayrıntılara ve şahsiliğe yer verilmemelidir.
 7. İstenen şey kanunlara uygun olmalı; hukuki çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise müşkül mutlaka belgelere ve şahitlere dayandırılarak açıklanmalıdır.
 8. Silsile düzenine dikkât edilmelidir.
 9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "........durumu bilgilerinize arz ederim.",
 10. Üst makamın bir müşkülü çözmesi, bir muameleyi başlatması isteniyorsa  "Gereğini saygılarımla arz ederim.",
 11. Yapılacak bir muamele için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim"           gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
 12. Yazım ve noktalama kaidelerine dikkât edilmelidir.
 13. Dilekçe metni yazıldıktan sonra sağ alt köşeye imza atılır. İmzanın altına            dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır.
 14. Dilekçenin verildiği tarih ya sağ üst köşeye ya da sağ alt köşeye (imzanın üstüne) yazılır.
 15. Dilekçe sahibinin açık adresi, ad ve soyadın hizasının biraz aşağısına gelecek biçimde sol alt köşeye yazılır.
 16. Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir. Bu durumda adresin yazıldığı bölümün altında EKLER bölümü bulunmalıdır. Ek belgelerin numaralandırılmış olması ve muhtevasının EKLER yazısının altında  belirtilmesi gerekir.

Yorumlar (0)